Termine

ActiveMQ

27. - 28.11.17Bonn

REST & API Sicherheit

19. - 20.10.17Bonn

Big Data & NoSQL mit Open Source Werkzeugen

10. - 11.5.17Bonn
14. - 15.9.17Bonn

Microservices mit Spring Boot

8. - 9.6.17Bonn
2. - 3.11.17Bonn

Apache Kafka

15. - 16.5.17Bonn
13. - 14.11.17Bonn

Apache Camel

18. - 19.5.17Mannheim
5. - 6.9.17Bonn
16. - 17.11.17Bonn

Docker in der Praxis

12. - 13.6.17Bonn
7. - 8.9.17Bonn

ESB - Enterprise Service Bus Konzepte

5. - 6.10.17Bonn

Docker und Kubernetes im Überblick

22.6.17Bonn
21.9.17Bonn

Microservices

30. - 31.5.17Bonn
26. - 27.9.17Mannheim
23. - 24.11.17Mannheim

Microservices Workshop mit Docker, Spring Boot & Spring Cloud

10. - 13.10.17Bonn

REST APIs

27. - 28.4.17Mannheim
18. - 19.9.17Bonn

REST Web Services mit JAX-RS

11. - 12.5.17Mannheim
9. - 10.11.17Mannheim

Java Web Services mit JAX-WS und JWS Metadata

8. - 10.5.17Mannheim
11. - 13.9.17Mannheim
6. - 8.11.17Mannheim